Solentro - klockrent

Solentro hanterade situationen klockrent, ur min synvinkel sett. De har ett mycket lätthanterligt program, för både bild och text. What you see is what you get, stämmer. 

Jag fick fokusera på skrivandet, de skötte allt annat klockrent, enkelt att kontakta. 

Inga tjuv- och rackarspel med att prångla på extra tjänster. Jag antar att Deluxepaketet är önskvärt om man vill ge ut romaner men man kan hantverka själv också med indrag och liknande.

Klockren postgång. 

Det kändes tryggt - men som med alla p-o-d, måste man lyckas med försäljningen själv, även om de finns till salu på olika punkter. Innehållet i boken måste sälja och det får man stå för. 

Men Solentro klarade alla mina tvivel och misstankar, som två andra p-o-d skapat.Varje år ges mängder av böcker ut i Sverige. De etablerade förlagen får in ett antal mellan tusen och tretusen. Någonstans däremellan ligger väl sanningen men det är inte många, som blir till böcker. Med tanke på mängden förlag, så utkommer flera tusen böcker per år via dem. 

Och hur många är det som går sina egna vägar, när hoppet slocknat? Jo, uppskattningsvis 10000. Det är siffror, som talar. Man blir inte rik på att ge ut böcker själv och det kräver tid, förutom pengar. Någonting är det som driver eller är det bara att man inte är medveten om vad tiotusen personer betyder. Det är svårt för en droppe att göra sig synlig i havet. Hur mycket är man villig att satsa? I pengar? Vad är målet? Att roa sin närmaste vänkrets och hoppas att de vill sprida boken vidare? Gåvor får kosta. Det är okej.

Men för att nå ut, längre än till den närmaste kretsen måste boken ha kvalitet, ha det speciella som håller läsaren kvar.

Är det för att fånga förlagens uppmärksamhet, som man går den långa vägen? Då behöver boken definitivt ha kvalitet och kvalitet kostar. Ska man välja skrivarskolor eller lektörer, skrivcoacher eller spökskrivare? Det sista är väl obegripligt.

Jag vet inte varför man vill ge ut en bok själv men det mesta tyder på att den närmaste vänkretsen och familjen inte räcker som målgrupp och då behöver boken ha kvalitet och även om man är bra, har fattat upplägget med dramaturgi, intrig, handling, karaktärer, driv osv. så är det inte helt fel att anlita en bra lektör. Till rimligt pris.

Jag utgår ifrån att det är en högkvalitativ bok vi tänker på, när funderingar kring att ge ut på eget förlag tar form här på sidan.


Hybrid eller p-o-d


Att gå egna vägar för att ge ut sin bok är för många okänd mark men med hårt arbete, envishet och extra vitaminer i uppförsbacke kan man lyckas. Exempel på detta kan googlas fram. Undrar om inte Läckberg trampade samma stigar innan hon upptäcktes.

Det finns alltså alternativ till de etablerade förlagen. Förlag med små resurser, samarbetar gärna med författaren mot att man står för en del av kostnaderna, alltså någon form av hybridförlag. Det är ganska stora summor man ska lägga ut eller riskera som ett lån.

Frågan är om det är värt kostnaderna? Vad behöver man veta innan man skriver på ett avtal? Vilka kunskaper behöver man själv ha, för att känna sig trygg i situationen? Det är onekligen stor skillnad mellan ett pris på 75000 kr hos ett hybridförlag och under 5000 kr hos ett print-on-demand förlag. Vad behöver man ha koll på och vilken är slutsumman egentligen?

Att ge ut på eget förlag

Först av allt måste du veta varför du vill få ut din bok, till vilken målgrupp, hur mycket tid du har att lägga på marknadsföring och försäljning. En annan fråga är, hur intresserad du är av företagande, eftersom det inkluderar en hel del ekonomiska redovisningar också. Du ska ha hum om bokpriser, vilket pris du ska sätta på boken för att göra någon förtjänst. POD-företagen hjälper inte med detta, möjligtvis med guider men inte med det som står mellan raderna.

Print-on-demand

-om du bara vill roa dina närmaste med en gåva, som får kosta. Gåvor kostar.

-om du vill marknadsföra dig. Marknadsföring är ett minusföretag på kort sikt.


Fallgropar

Ha koll på hur försäljningen redovisas, speciellt när det gäller e-böcker. Ta reda på hur stor summan måste vara för att de överhuvudtaget ska betala ut pengarna. Måste du ha skriva ut en faktura eller räcker det med ett banknummer. Här finns många gropar att falla i.

Print-on-demand företagen erbjuder dig att använda deras verktyg men de är uppgjorda för att vara så svåra, att du är i behov av deras hjälp, mot betalning. Men är du bra på datorer, kan du fixa det. Min erfarenhet av två print-on-demand är exakt lika. Jag klarade av att göra min e-bok med deras verktyg men då fick de plötsligt problem med att ta emot min sändning, trots att det bara var en knapptryckning, på deras program. Print-on-demand lever på att du behöver deras tjänster, inte på böckerna du producerar. 
Solentro trixade inte. 

Priset

F-pris, som erbjuds bokhandlarna (som har ett 50 kr extra, för att få någon vinst). F-priset varierar beroende på vilken typ av omslag, bokformat, sidantal, bilder på pärmen och i boken, Tanken med ett bra F-pris är att böckerna trycks efter behov, inte i stora mängder och att man anlitar deras tjänster för layout och liknande. Ju fler tjänster man anlitar desto högre borde F-priset bli och det gör att bokhandlarna drar öronen åt sig. Här krävs vishet och förstånd.

Till priset kan ännu adderas utgifter för registrering, om företaget inte är med i Bokinfo och inte sköter distributionen men eftersom jag bara redogör för svenska pod-företag, så är det givet att de har med tjänsten.

Om företaget inte står för tryck, registrering och distribution måste man sköta det själv.

Bokhandeln kommer också att kräva rabatt på böckerna vid inköp, kanske upp till 20% medan de själva lägger på det dubbla av F-priset för kunden. Det blir ingen förtjänst.

Du måste ha koll på:

-bokformat, omslag, inlagor

-bokhandelns prissättning

-distributionskanaler och priser

-registreringar

Det är inte omöjligt att lära sig detta men intresset måste finnas och ett skarpt öga. Inget företag vill något annat än förtjäna pengar och många missar eller vågar inte lita på, att tjänstvillighet betalar sig.

Att gå egna vägar för att ge ut sin bok är för många okänd mark men med hårt arbete, envishet och extra vitaminer i uppförsbacke kan man lyckas. Exempel på detta kan googlas fram. Undrar om inte Läckberg trampade samma stigar innan hon upptäcktes.

Det finns alltså alternativ till de etablerade förlagen. Förlag med små resurser, samarbetar gärna med författaren mot att man står för en del av kostnaderna, alltså någon form av hybridförlag. Det är ganska stora summor man ska lägga ut eller riskera som ett lån.

Frågan är om det är värt kostnaderna? Vad behöver man veta innan man skriver på ett avtal? Vilka kunskaper behöver man själv ha, för att känna sig trygg i situationen? Det är onekligen stor skillnad mellan ett pris på 75000 kr hos ett hybridförlag och under 5000kr hos ett print-on-demand förlag. Vad behöver man ha koll på? Åtminstone följande:

Eget företag?

Marknadsföring

Layout, bokformat, omslag, inlagor

Distribution och registrering (handeln, btj, bokrondellen, pliktexemplar, bokhandlare, näthandel)

Lager

(e-bok)

Prissättning

Arvode/royalty

Kvaliteten på storyn, innehållet


Bokformat, omslag, layout och inlagor

Många print-on-demand företag har s.k. verktyg på sin hemsida, för att man själv ska kunna forma sin bok men i slutändan är de inte så användarvänliga och man blir tvungen att anlita deras tillvalstjänster, som ökar utgifterna.


Distributionskanaler och registreringar

Hybridförlagen har distributionskanaler, står för registrering hos btj, bokrondellen och sänder ut pliktexemplaren. Hos POD förlagen ser det lite olika ut men de flesta sänder inte till btj, det får man sköta själv. Men bokens innehåll, kvaliteten på storyn, gestaltning, intrig osv. kan inget hybridförlag hjälpa med. 


Utbetalning av arvode/royalty

Det är viktigt att ha koll på pengarna. Hybridförlag kan ha någon form av lånesystem, där man avbetalar via sålda böcker. POD förlagen betalar ut arvode 1-4 gånger per år men hos en del förlag måste summan överstiga 1000 kr för att de ska betala ut summan.

Man ska kunna följa med bokförsäljningen på deras sajt, på en tilldelad sida. Man måste vara uppmärksam på, att sidan faktiskt fungerar, att det inte är en ”stum” sida, som inte visar någonting. Man kan lätt tro, att boken inte säljer medan det i själva verket är så, att deras hemsida inte fungerar och du inte kommer att begära ut några pengar av dem, eftersom det ser ut, som om boken inte sålt.


Lagerhållning

Rena POD förlag behöver inget lager men väldigt många s.k. pod-förlag har ett krav på minimibeställning och då uppstår ett lager, som man måste betala för efter ett år.


Bokhandel och prissättning

F-priset är svårt att sätta. Kunder lockas inte av för höga priser. Bokhandlarna vill inte köpa in för priset man själv vill ha och även om man lägger 50 kr extra på F-priset, så kommer man inte att förtjäna på sina böcker. Målet måste vara något annat än att förtjäna pengar, om man inte skrivit en bestseller.


Kvaliteten på boken

Hybridförlag har en stab, som täcker behovet, som ”garanterar” kvaliteten, t.ex. redaktörer. Om alternativet är ett pod-förlag, måste man anlita åtminsteon en lektör, eventuellt en korrekturläsare också, för att garantera kvaliteten på boken, om man inte råkar vara lektör eller författarcoach själv.


Företag

Hybridförlag och många pod vill att man har ett registrerat företag, som de kan skriva avtal med. Men företag har en annan sida, i riktning mot Skatteverket. Finns ett intresse och en kunskap kring bokföring, momser m.m. eller behöver man även där något företag som hjälper till och tar betalt för sina tjänster?

Vid första anblicken ser det ut som om pod-alternativet är billigare, även om man lägger till tilläggstjänster och lektörsläsning men vad priset egentligen blir hos hybridförlaget är svårt att säga, eftersom lånet från förlaget minskar för varje sålt exemplar. Kanske det slutar vid samma summa som hos ett pod-förlag och då är frågan, om man inte vinner på ett hybridförlag, som sköter distribution och marknadsföring via fler kanaler än pod-förlag och som redan har redaktörer? Har man en bestseller, är det inga problem men de flesta är inte bestsellers.

Slutsumman är, att alternativen kostar och ger väldigt lite i plånboken, kanske till och med kostar. Man betalar för att få ut boken men den roar åtminstone släkt och vänner. Dessutom kan det öppna dörrar, skapa relationer till folk i branschen.

Man behöver en plan, bättre än en Dalle-plan.Hybridförlagen - någonting för dig?

Hybridförlagens koncept sprider sig, antagligen för att trygga förlagens framtid i en allt hårdare konkurrens, inte bara med varandra utan även med e-böcker, print-on-demand och annan egen utgivning.

Bland förlagen på hemsidan vill jag lyfta fram sju förlag, som följer ett verkligt hybridkoncept, dvs. att man erbjuder traditionell utgivning, där förlaget står helt för kostnaderna, publicering, marknadsföring och försäljning till återförsäljare. Som ett andra alternativ erbjuds, medfinansiering och/eller medverkan i arbetet (tryckning, marknadsföring eller försäljning).


P-o-d - Solentro

För närvarande testar jag Solentro, ett företag som tycks passa mig, åtminstone så här långt. Superenkelt verktyg att lägga till texter och bilder. För att få boken att se ut som en roman, med indrag vid stycken, krävs en del handarbete, om man inte väljer deras Deluxe-paket. För mig är handarbetet väldigt hälsosamt. Man ser så många fel, som behöver rättas till.
So far, so good.
Det som är viktigaste i hela processen är inte att få boken tryckt, utan att den är i världsklass, att den är färdig, så perfekt att man kan sälja den. Och hur vet man det? Låt den ligga några månader. Under tiden förbättrar du ditt språk, ditt kunnande om perspektiv, intriger, dialoger osv. Ta fram manuskriptet. Smakar det illa att läsa? Skriv om. Lägg undan, lär dig mera, läs om. Den dag det inte längre smakar illa, efter att det legat i vila och du lärt dig mera, då är den klar. Checka med en lektör.