Texten finns på bloggen, så jag länkar dig dit.

En kortare uppföljare, om unik och kalkerad röst