Denna sida innehåller förlag som ger ut fack-, ämnes-, samhälls- och politisk litteratur. I någon mån även hobby. Skönlitteratur, prosa, poesi m.m. ligger under Stora förlag och Mindre förlag. 

Arx förlag

Ort: Malmö

Genre: facklitteratur, illustrerade fackböcker inom historia, kultur- och idrottshistoria

Manus: inte för närvarande

Hemsida: http://www.arxforlag.se/


Bokförlaget Atlantis

Ort: Stockholm

Genre: fackböcker i konst, historia, litteratur (även design, mode, arkitektur, ekonomi och politik)

Manus: till manus@atlantisbok.se , kolla först http://www.atlantisbok.se/Manus

Hemsida: http://www.atlantisbok.se/


Ave förlaget

Ort: Stockholm

Genre: media, samhälle (journalistiskt)

Manus: kontakta först, http://www.aveforlaget.se/Om_forlaget.html

Hemsidahttp://www.aveforlaget.se/


Balkong förlag

Ort: Stockholm

Genre: Illustrerade fackböcker

Manus: ja, läs först https://www.balkongforlag.se/manus/

Hemsida: https://www.balkongforlag.se/


Boréa

Ort: Tullinge

Genre: politik, samhälle, kultur och kommunikation

Manus: ja, via mejl, http://www.borea.nu/kontakt

Hemsida: http://www.borea.nu


Carlssons bokförlag

Ort: Stockholm

Genre: fackböcker

Manus: ja, kolla först http://www.carlssonbokforlag.se/manus/

Hemsidahttp://www.carlssonbokforlag.se/


Collana förlag

Ort: Stockholm

Genre: hälsa och välbefinnande

Manus: skickas i wordfil till manus@collanaforlag.se

Hemsida: http://www.collanaforlag.se/


Daidalos förlag

Ort: Göteborg

Genre: samhällsvetenskap, filosofi, politisk debatt, pedagogik och essäistik

Manus: kontakta först https://daidalos.se/kontakt

Hemsida: https://daidalos.se/


Ekerlids förlag

Ort: Stockholm

Genre: politik och samhälle, memoarer och biografier, (affärsböcker, ledarskapsböcker)

Manus: ja, kolla först https://www.ekerlids.com/manus

Hemsida: https://www.ekerlids.com/


Fri tanke

Ort: Stockholm

Genre: filosofi och politik, vetenskap och existentiella frågor

Manus: via e-post

Hemsida: https://fritanke.se/


Gidlunds förlag

Ort: Östersund, Möklinta

Genre: vetenskaplig humaniora

Manus: ja, kontakta http://www.gidlunds.se/kontakt.php

Hemsida: http://www.gidlunds.se/


Hjalmarsson & Högberg

Ort: Stockholm

Genre: samhälle, politik och historia men även mat, miljö, hälsa och natur

Manus: ???, kontakta http://www.hohforlag.se/Kontakt/

Hemsida: http://www.hohforlag.se/


Informationsförlaget

Ort: Stockholm

Genre: bokproduktion och förlagslösningar för svenskt samhälls-, kultur- och näringsliv

Manus: producerar böcker på uppdrag

Hemsidawww.informationsforlaget.se


Karneval förlag

Ort: Stockholm

Genre: samhällsdebatt, historia, psykologi, populärvetenskap. Även bilderböcker för barn

Manus: inte skönlitteratur, endast digitalt, kontakta först https://www.karnevalforlag.se/kontakt/

Hemsida: https://www.karnevalforlag.se/


Kulturhistoriska Bokförlaget

Ort: Stockholm

Genre: kulturhistoria, minnen, historik

Manus: ja, läs första sidan på hemsidan (står inte för kostnaderna)

Hemsida: www.kulturhistoriska.se


Bokförlaget Langenskiöld

Ort: Stockholm

Genre: konst & kultur, historia & arkitektur, samhällsdebatt

Manus: ja, kolla först https://langenskiolds.se/lamna-manus/

Hemsidahttps://langenskiolds.se/


Lava förlag

Ort: Stockholm

Genre: Populärvetenskap, personlig utveckling, affärslitteratur, psykologi, hälsa, biografier.

Manus: ??? fungerar som kontakt till återförsäljare? Samarbetar för utgivning

Hemsida: https://www.lavaforlag.se/


Mimer bokförlag

Ort: Göteborg

Genre: bred litteratur, historia, religion, ekonomi https://www.mimerbokforlag.se/om-oss/

Manus: ja, med rätt genre, https://www.mimerbokforlag.se/manus/

Hemsida: https://www.mimerbokforlag.se/


Natur och kultur

Ort: Stockholm

Genre: akademisk litteratur, illustrerad fakta, populärvetenskap, läromedel, sakprosa, historia, psykologi, pedagogik

Manus: ja, kolla först https://www.nok.se/forfattare/bli-forfattare/

Hemsida: https://www.nok.se/


Ordalaget

Ort: Stockholm

Genre: allt av fakta, hobby, ordböcker. Inriktning vuxna och barn

Manus: kontakta först https://ordalaget.se/manus/

Hemsida: https://ordalaget.se/ 


Prodicta

Ort: Stockholm

Genre: språklig anknytning

Manus: kontakta först http://prodicta.se/kontakt

Hemsida: http://prodicta.se/


Proprius

Ort: Stockholm

Genre: inom humaniora (pedagogik, samhälle, familj, kultur), någonstans i utrymmet mellan aktivt kristen och ateist, där kyrkans bekännelse känns för främmande och humanisternas naturvetenskapliga lösningar otillräckliga. 

Manus: kontakta först http://www.proprius.se/om-oss/manus-id%C3%A9er-24220264

Hemsidahttp://www.proprius.se/


Pug förlag

Ort: Stockholm

Genre: fakta-, humor- och presentböcker

Manus: om du gillar affärsidén, https://pugforlag.se/om-pug-forlag/

Hemsida: https://pugforlag.se/


Roos & Tegnér

Ort: Malmö

Genre: fackböcker

Manus: ja, läs mer https://roostegner.se/vi-hjalper-dig/

Hemsida: https://roostegner.se/


Rosenlarv förlag

Ort: ???

Genre: feministisk litteratur

Manus: inte för tillfället

Hemsidahttp://www.rosenlarv.se/


Santerus förlag

Ort: Stockholm

Genre: facklitteratur inom samhällsvetenskap och humaniora

Manus: ja, kolla men kolla först https://santerus.se/om-manus.html

Hemsida: https://santerus.se/index.html


Timbro förlag

Ort: Stockholm

Genre: liberala klassiker, internationella idédebatt

Manus: specifika krav, https://timbro.se/om-oss/jobba-hos-oss/

Hemsida: https://timbro.se/forlag/


Trafiknostalgiska förlaget

Ort: Stockholm

Genre: trafiknostalgi, material om trafik, teknik och intressanta miljöer

Manus: möjligheter att få ge ut idéer, http://tnf.se/om.php

Hemsidahttp://tnf.se/


Vaktel förlag

Ort: Eskilstuna

Genre: samhälls- och facklitteratur

Manus: ja, kolla först https://vaktelforlag.se/kontakt/

Hemsida: https://vaktelforlag.se/