Vem jag är, som pysslar med detta går att kolla upp på:

http://gerdjohansson.webber.se/